Institutional Repository

Çek Hesabında Bulunan Paranın Haciz, Rehin veya İhtiyatî Tedbir Sebebiyle Öden(e)mediği Hâllerde Banka Kanunen Sorumlu Olduğu Tutarı Ödemekle Yükümlü Müdür?

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)