Show simple item record

dc.contributor.authorKırca, İsmail
dc.date.accessioned2019-03-22T18:35:03Z
dc.date.available2019-03-22T18:35:03Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.citationKırca, İ. (2018). Ticarî İş ve Ticarî Hükme Dair. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(3), 5–20.tr_TR
dc.identifier.urihttps://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/bnkavthd34&id
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/826
dc.description.abstractTürk Ticaret Kanunu m. 19.2 hatalı biçimde kaleme alınmıştır. Söz konusu hüküm, ticarî iş kavramıyla ilgili olmayıp, ticarî hükümlerin bir taraf için ticarî sayılan sözleşmelere de uygulanması amacıyla konulmuştur. Ayrıca olması gereken hukuk bakımından Türk Ticaret Kanunu m. 3.1’de sadece nispî ticarî iş ölçütüne yer verilmesi daha isabetlidir. Nihayet yine olması gereken hukuk bakımından Türk Ticaret Kanunu m. 1.1’in ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Mutlak ve Nispî Ticarî İş, Tek Taraflı ve İki Taraflıtr_TR
dc.description.abstractThe text of the Turkish Commercial Code article 19.2 is misleading. In fact, this article regulates, not the commercial transactions, but that the commercial provisions should apply to a contract when the contract is deemed a commercial transaction for only one party. Moreover, de lege ferenda only the so-called relative commercial transactions should be regulated as a criterion for determining the commercial transactions. Finally, de lege ferenda, the second sentence of the Turkish Commercial Code article 1.1 should be repealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBanka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMutlak ve Nispî Ticarî İştr_TR
dc.subjectTek Taraflı ve İki Taraflı Ticarî İştr_TR
dc.subjectSözleşmetr_TR
dc.subjectHaksız Fiiltr_TR
dc.subjectTicarî Hükümtr_TR
dc.subjectAbsolute and Relative Commercial Transactionen_US
dc.subjectOne Sided and Two Sided Commercial Transactionen_US
dc.subjectContracten_US
dc.subjectTorten_US
dc.subjectCommercial Provisionen_US
dc.titleTicarî İş Ve Ticarî Hükme Dairen_US
dc.title.alternativeOn Commercial Transaction and Commercial Provisionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBanka ve Ticaret Hukuku Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.contributor.tobbetuauthorKırca, İsmail
dc.contributor.YOKid4153
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprM05UUTJOZz09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record