Institutional Repository

Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı

Show simple item record

dc.contributor.author Değirmenci, Olgun
dc.date.accessioned 2019-03-26T08:03:35Z
dc.date.available 2019-03-26T08:03:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation DEĞİRMENCİ, O.(2016).Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi, 74(1).81-123. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-9885
dc.identifier.uri http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/AnkaraBarosuDergisi/2016-1.pdf
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/abd/issue/33840/374706
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/398493
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/853
dc.description.abstract Suçun unsuru veya nitelikli hâli olarak silah, 5237 sayılı TCK’nın 6’ncı maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Silah deyiminden; 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler anlaşılmaktadır. Askerî Ceza Kanununda düzenlenen silah kavramı, Türk Ceza Kanunundakinden biraz farklıdır. Çalışmamızda Askerî Ceza Kanununda suçun unsuru veya nitelikli hâli olarak düzenlenen silah kavramı açıklanacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Weapon as an element and qualified circumstance of any crime is described under 6th article of Turkish Criminal Code numbered 5237. According to this rule, the Notion of arm is understood 1) Fire guns, 2) Explosives, 3) All kinds of cutting, piercing or injuring instrument used for to attack or defense oneself, 4) Other instruments which are suitable to use in attack or defense although actually not manufactured for this purpose, 5) Burning, corrosive, harmful, suffocating, toxic nuclear, radioactive, chemical and biological substances which cause unrecoverable disease. The Notion of weapon regulated Turkish Military Criminal Code is slightly different from one regulated Turkish Criminal Code. In our study, the notion of weapon regulated in Turkish Military Criminal Code as an element and qualified circumstance of any crime will describe. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Ankara Barosu tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Silah tr_TR
dc.subject Askerî Suç tr_TR
dc.subject Askerî Ceza Kanunu tr_TR
dc.subject Nitelikli Hâl tr_TR
dc.subject Suçun Unsuru tr_TR
dc.subject Weapon en_US
dc.subject Military Crime en_US
dc.subject Military Criminal Code en_US
dc.subject Qualified Circumstance en_US
dc.subject The Element of Crime en_US
dc.title Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı en_US
dc.title.alternative The Notion of Weapon in The Practice of Military Criminal Code en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Ankara Barosu Dergisi tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Hukuk Fakültesi tr_TR
dc.identifier.volume 74 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 81 en_US
dc.identifier.endpage 123 en_US
dc.contributor.tobbetuauthor Değirmenci, Olgun
dc.contributor.YOKid 219673
dc.identifier.TRDizin http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek1URTVPUT09


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record