Institutional Repository

Çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü yer seçimi ve ana dağıtım üssü ağı tasarımı problemleri

Show simple item record

dc.contributor.author Seçerdin, Yusuf
dc.date.accessioned 2019-04-18T05:56:14Z
dc.date.available 2019-04-18T05:56:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Seçerdin, Y.(2013).Çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü yer seçimi ve ana dağıtım üssü ağı tasarımı problemleri.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/926
dc.description.abstract Bu çalışmada, çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü (ADÜ) yer seçimi ve ADÜ ağı tasarımı problemleri ele alınmaktadır. Problemde, her dönemde, ADÜ'lerin yerleri ve kapasiteleri belirlenmekte, ADÜ ağı tasarımı, atama ve akış gönderme kararları verilmektedir. Tek ve çok atamalı iki durum için karışık tamsayılı doğrusal programlama modelleri geliştirilmiştir. Ayrıca, modeller için çeşitli geçerli eşitsizlikler önerilmektedir. Modellerin amaç fonksiyonunda, ADÜ kurmanın sabit maliyeti, ADÜ bağlantısı işletme maliyeti, kapasite modülü kurma maliyeti, ADÜ'lerdeki operasyonel maliyet ve ulaşım maliyetinden oluşan toplam maliyet enküçüklenmektedir. Her dönemde yeni bir ADÜ kurulabilmekte ve mevcut bir ADÜ'nün kapasitesi arttırılabilmektedir. ADÜ kapasitelerinin modüler olduğu ve her dönemde her ADÜ'ye en fazla bir kapasite modülü kurulabileceği varsayılmaktadır. Modeller, CAB veri kümesindeki 15 ve 25 düğümlü, 5 dönemli problemler üzerinde test edilmektedir. Bunun yanı sıra, önerilen geçerli eşitsizliklerin performansları incelenmektedir. Çok dönemli planlama yaklaşımının avantajı, zayıf değer ve güçlü değer şeklinde önerilen iki değer kavramı aracılığıyla ölçülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, multi-period hub location and hub network design problems with modular hub capacities are considered. This problem decides on the locations and the capacities of hubs, the design of the hub network, the allocation of demand nodes to hubs and the routes of flow in each period. Mixed-integer linear programming formulations are developed for both the single and the multiple allocation versions of the problems. Furthermore, several sets of valid inequalities are proposed for enhancing the models. The objective of the models is to minimize total costs which consist of flow routing cost, hub operating cost, hub and hub link establishment costs, and capacity establishment cost. It is possible to establish a new hub and expand the capacity of an existing hub in each period during the planning horizon. It is assumed that capacities of the hubs are modular and at most one capacity module can be established for each hub in each period. Models are solved on test problems with 5-periods that are generated from the CAB data set with 15 and 25 nodes. In addition, computational performance of the proposed valid inequalities are analyzed. The value of the multi-period approach is determined using the proposed weak and strong value of the multi-period solution. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Endüstri ve Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.subject Industrial and Industrial Engineering en_US
dc.title Çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü yer seçimi ve ana dağıtım üssü ağı tasarımı problemleri tr_TR
dc.title.alternative Multi-period hub location and hub network design problems with modular hub capacities en_US
dc.type masterThesis en_US
dcterms.rights Yazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record