Institutional Repository

Örgütlerde yaşanan romantik ilişkiler: Örgütsel davranışlar üzerindeki etkisine yönelik algılar üzerine bir araştırma

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)