Show simple item record

dc.contributor.advisorKakaç, Sadık
dc.contributor.authorÖzkaya, Ece
dc.date.accessioned2019-04-25T11:46:56Z
dc.date.available2019-04-25T11:46:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationÖzkaya, E.(2014).Plakalı ısı değiştirgeçlerinde plakaya bağımlı ısı transferi modellemesi .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]tr_TR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/952
dc.description.abstractPlakalı ısı değiştirgeçleri ısıtma, soğutma, havalandırma, sterilizasyon ve pastörizasyon gibi bir çok farklı uygulama alanında ticari olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ticari olarak kullanılan bir plakalı ısı değiştirgeci plakasının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yardımıyla ısıl ve hidrolik performansının belirlenmesi için bir HAD metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen HAD metodu, deneysel sonuçlarla kıyaslanarak doğrulanmış ve yeni plakalar tasarlanırken kanal yüksekliği, kıvrım genliği ve dağıtım kanalları gibi geometrik parametrelerin etkisini incelemek için kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, kıvrım genliğinin artmasıyla, kanal yüksekliğinin azalmasıyla ve yeni tasarlanan dağıtım kanallarıyla ısıl performansta iyileşme olduğu görülmüştür. Kıvrım genliğinin etkisinde, ısıl performanstaki iyileşmelerle aynı oranda basınç düşümlerinde artış görülmüştür. Yeni tasarlanan dağıtım kanallarıyla var olan dağıtım kanalları arasında ısıl performans olarak çok az bir iyileşme olurken, basınç düşümleri çok daha yüksek oranlarda artmaktadır. Dağıtım kanallarının olmaması ise basınç düşümlerinde azalmaya neden olurken ısıl performansta da düşüşe neden olmaktadır. Kanal yüksekliği ise hem ısıl hem de hidrolik performansı en çok etkileyen parametre olmuştur. Kanal yüksekliğinin plakalar arasında sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan contaların farklı kalınlıklarda kullanılmasıyla istenilen performans değişimleri elde edilebilir.tr_TR
dc.description.abstractPlate Heat Exchangers are used in many commercial applications like heating, cooling, air conditioning, sterilization and pasteurization. In this study, a Computational Fluid Dynamics (CFD) model is developed in order to determine the thermal and hydraulic performances of a commercially used Plate Heat Exchanger. The developed CFD method is validated with experimental data and then used to design new plate geometries. This method is used to examine the effects of geometric parameters like channel gap, wave amplitude and distribution channels on the thermal and hydraulic performances of plates. As the result of the analyses; the thermal performance improves with higher wave amplitude values, lower channel gap values and new distribution channel configurations. The pressure drop values increases at the same rate as the increase of the heat performance with higher wave amplitude. The pressure drop values of the newly designed distribution channels are much higher while the increment in thermal performance is very small. The absence of distribution channels causes a decrement in pressure drop values and thermal performance. Channel gap has the biggest effect on the thermal performance and pressure drop values among the analyzed geometrical parameters. Channel gap can be set to desired values with the help of gasket which is used as leakproofing element to obtain the desired performance values.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğitr_TR
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.titlePlakalı ısı değiştirgeçlerinde plakaya bağımlı ısı transferi modellemesitr_TR
dc.title.alternativePlate dependent heat transfer modelling of plate heat exchangersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dcterms.rightsYazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record