Institutional Repository

Hekim-hasta ilişkisinde olumlu ve olumsuz duyguların tüketici davranışı çerçevesinde incelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)