Institutional Repository

Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tekin, Salih
dc.contributor.author Yıldız, Uğur
dc.date.accessioned 2019-04-28T10:04:26Z
dc.date.available 2019-04-28T10:04:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Uğur, Y.(2014).Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/966
dc.description.abstract Bu çalışmada kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemeye çalışılmaktadır. Düşmanların ellerinde bulunan anahtar bilgileri ile ağda toplanmış olan verileri ele geçirmeye çalıştıkları varsayılmaktadır. Bu çalışmada, uygulama alanına göre algılayıcı konumlandırma ve anahtar ataması kararlarının deterministik veya rassal olarak verilebileceği göz önünde bulundurularak olası tüm konumlandırma ve anahtar ataması yöntemleri kombinasyonları için çeşitli matematiksel modeller geliştirilmiştir. Önerilen çözüm yöntemleri, hazırlanan test problemleri üzerinde test edilerek hem çözüm yöntemlerinin hem de farklı algılayıcı konumlandırma ve anahtar ataması yöntemlerinin birbirlerine karşı üstünlükleri incelenmiştir. Matematiksel modellerin yanı sıra büyük boyutlu problemlerde kısa sürelerde olurlu çözümler elde edebilmek için matematiksel model tabanlı bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen sezgisel algoritmanın performansı hazırlanan test problemleri ile test edilerek sezgisel algoritmanın kısa sürelerde iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, both lifetime and security in wireless sensor networks are jointly optimized. It is assumed that enemies try to steal gathered data with the key informations they have. In this study, mathematical models are developed for all possible sensor deployment and key assignment strategy combinations considering that both deployment and key assignment strategies can be applied deterministically and randomly depending on application area. Performance of the proposed solution methods and advantages of deployment and key assignment strategies are investigated on test problems. In addition to mathematical models, a mathematical programming based heuristic algorithm is developed to obtain feasible solutions for large instances. Computational experiments conducted on a set of test instances indicate that both the solution time and the efficiency of the proposed heuristic is quite promising. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Endüstri ve Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.subject Industrial and Industrial Engineering en_US
dc.title Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemesi tr_TR
dc.title.alternative Lifetime and security optimization in wireless sensor networks en_US
dc.type masterThesis en_US
dcterms.rights Yazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record