Show simple item record

dc.contributor.advisorTavlı, Bülent
dc.contributor.authorEvmez, Ayten
dc.date.accessioned2019-04-30T12:56:46Z
dc.date.available2019-04-30T12:56:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEvmez, A.(2014).Kablosuz algılayıcı ağlarda yerelleştirmeyle ölçeklenebilir yönlendirmenin yaşam süresi üzerine etkilerinin incelenmesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]tr_TR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/982
dc.description.abstractAlgılayıcı düğüm tasarımı, güvenlik, algılayıcı ağın diğer ağlarla entegrasyonu, enerji tüketimi gibi başlıklar kablosuz algılayıcı ağlardaki (KAA) başlıca çalışma alanları arasındadır. KAA 'larda konumlandırma, bakım yapma, enerji kaynaklarının yenilenmesi en temel zorluklardandır. Dolayısı ile ağın yaşam süresinin en büyüklenmesi kritik öneme sahiptir. Ayrıca tüm ağ tasarımlarında olduğu gibi KAA 'larda da ölçeklenebilirlik önemli amaçlardan birisidir. Ancak ağın en iyi şekilde ve en uzun sürede çalışmasını amaçlayan ölçeklenebilirlik ve enerji tüketiminin optimizasyonu (ağ ömrünün en iyilenmesi) konuları arasında bir ödünleşme mevcuttur. Bu çalışmada ölçeklenebilirlik yerelleştirme ile sağlanmaya çalışılmış ve ideal şartlar altında yerelleştirme stratejilerinin ağ ömrü üzerine etkileri incelenmiştir. Ağ ömrünü modellemek için incelenen duruma uygun yeni bir karmaşık tamsayılı programlama modeli geliştiriliştir. Örnekleme için büyük bir parametre uzayı kullanılmış ve elde edilen sonuçlar istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractSensor node design, security in wireless sensor network, power consumption, integration of wireless sensor network with other networks, power consumption are main research subjects wireless sensor networks. In WSN, deploying nodes, their maintenance, renewal of energy sources are challenging tasks. Thus, network lifetime maximization is critical issue in wireless sensor network. Furthermore, similar to in all networks scalability of wireless network is a primary goal to achieve. However, there is a tradeoff between optimization of energy consumption (maximization of network lifetime) and scalability that aim to achieve a high performance network. In this study, we try to achieve scalability through localization and we investigate the effect of localization strategy on network lifetime under ideal conditions. We build a novel Mixed Integer Programming (MIP) framework in order to study lifetime of network. For sampling a large space parameter are used and the results are analyzed statistically.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontroltr_TR
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Controlen_US
dc.titleKablosuz algılayıcı ağlarda yerelleştirmeyle ölçeklenebilir yönlendirmenin yaşam süresi üzerine etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of route localization and scalability on wireless sensor network lifetimeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dcterms.rightsYazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record