Institutional Repository

Kablosuz algılayıcı ağlarda yerelleştirmeyle ölçeklenebilir yönlendirmenin yaşam süresi üzerine etkilerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tavlı, Bülent
dc.contributor.author Evmez, Ayten
dc.date.accessioned 2019-04-30T12:56:46Z
dc.date.available 2019-04-30T12:56:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Evmez, A.(2014).Kablosuz algılayıcı ağlarda yerelleştirmeyle ölçeklenebilir yönlendirmenin yaşam süresi üzerine etkilerinin incelenmesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/982
dc.description.abstract Algılayıcı düğüm tasarımı, güvenlik, algılayıcı ağın diğer ağlarla entegrasyonu, enerji tüketimi gibi başlıklar kablosuz algılayıcı ağlardaki (KAA) başlıca çalışma alanları arasındadır. KAA 'larda konumlandırma, bakım yapma, enerji kaynaklarının yenilenmesi en temel zorluklardandır. Dolayısı ile ağın yaşam süresinin en büyüklenmesi kritik öneme sahiptir. Ayrıca tüm ağ tasarımlarında olduğu gibi KAA 'larda da ölçeklenebilirlik önemli amaçlardan birisidir. Ancak ağın en iyi şekilde ve en uzun sürede çalışmasını amaçlayan ölçeklenebilirlik ve enerji tüketiminin optimizasyonu (ağ ömrünün en iyilenmesi) konuları arasında bir ödünleşme mevcuttur. Bu çalışmada ölçeklenebilirlik yerelleştirme ile sağlanmaya çalışılmış ve ideal şartlar altında yerelleştirme stratejilerinin ağ ömrü üzerine etkileri incelenmiştir. Ağ ömrünü modellemek için incelenen duruma uygun yeni bir karmaşık tamsayılı programlama modeli geliştiriliştir. Örnekleme için büyük bir parametre uzayı kullanılmış ve elde edilen sonuçlar istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Sensor node design, security in wireless sensor network, power consumption, integration of wireless sensor network with other networks, power consumption are main research subjects wireless sensor networks. In WSN, deploying nodes, their maintenance, renewal of energy sources are challenging tasks. Thus, network lifetime maximization is critical issue in wireless sensor network. Furthermore, similar to in all networks scalability of wireless network is a primary goal to achieve. However, there is a tradeoff between optimization of energy consumption (maximization of network lifetime) and scalability that aim to achieve a high performance network. In this study, we try to achieve scalability through localization and we investigate the effect of localization strategy on network lifetime under ideal conditions. We build a novel Mixed Integer Programming (MIP) framework in order to study lifetime of network. For sampling a large space parameter are used and the results are analyzed statistically. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol tr_TR
dc.subject Computer Engineering and Computer Science and Control en_US
dc.title Kablosuz algılayıcı ağlarda yerelleştirmeyle ölçeklenebilir yönlendirmenin yaşam süresi üzerine etkilerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the effects of route localization and scalability on wireless sensor network lifetime en_US
dc.type masterThesis en_US
dcterms.rights Yazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record