Institutional Repository

İnternet servis sağlayıcısı için iptal analizi modeli

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özyer, Tansel
dc.contributor.author Gök, Mehmet
dc.date.accessioned 2019-05-06T11:56:27Z
dc.date.available 2019-05-06T11:56:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Gök, M.(2014).İnternet servis sağlayıcısı için iptal analizi modeli.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/985
dc.description.abstract İptal analizi müşterilerin davranış örüntülerinin modellenerek, gelecekte iptal eğilimi gösteren aboneler hakkında öngörülerin belirlendiği müşteri ilişkileri yönetimi sürecidir. Yeni müşterinin kazanımı, mevcut müşterinin sistemde tutulmasından çok daha fazla maliyetlidir. Bu bağlamda iptal analizi ile yapılan tahminler mevcut müşterinin iptale gitmemesi için yapılacak tutundurma faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. Günümüzde telekomünikasyon firmaları iptal analizini çeşitli uygulamalarla sistemli bir süreç halinde iyileştirerek sürdürmektedirler. Bu çalışmada da telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir internet servis sağlayıcısının müşteri bilgileri ve davranışları incelenerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda belirlenen bir bilgi keşif süreci çerçevesinde veri madenciliği uygulamalarının yardımı ile iki fazlı çözüm modeli oluşturulmuştur. Geliştirilen iki fazlı çözüm modeli zaman serisi kümeleme ve sınıflandırma algoritmaları ile birlikte en uygun çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Zaman serisi kümeleme uygulaması için k-ortalama ve hiyerarşik kümeleme algoritmaları, sınıflandırma için ise destek vektör makineleri ve özyinelemeli bölümleme algoritmaları karşılaştırmalı olarak performans ölçütleri değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Churn prediction is a customer relationship process that specifies predictions for customers who are inclined to churn in future through modelling customer behavior patterns. It costs more to acquire a customer than to retain a customer. In this sense, the predictions which are made with churn prediction support promotion activities executed to avoid subscription cancellation of existing customers. Nowadays, telecommunication companies maintain churn prediction with various applications as a systematic process. Also this thesis is written on the basis of customer data and behavior analysis of an internet service provider operating in telecommunication sector. Within the knowledge discovery process framework, explored as a result of realized literature survey, two phased solution model is created with the help of data mining applications. Developed two phased solution model is designed to run effectively with time series clustering and classification algorithms. Performance indicators are evaluated comparatively with respect to k-means, hierarchical clustering algorithms for time series clustering and support vector machines, recursive partitioning for classification algorithms. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilgi işleme tr_TR
dc.subject Information processing en_US
dc.subject Hiyerarşik kümeleme tr_TR
dc.subject Hierarchical clustering en_US
dc.subject Kural işleme tr_TR
dc.subject Rule processing en_US
dc.subject Müşteri ilişkileri yönetimi tr_TR
dc.subject Customer relationships management en_US
dc.title İnternet servis sağlayıcısı için iptal analizi modeli tr_TR
dc.title.alternative Churn prediction for internet service provider en_US
dc.type masterThesis en_US
dcterms.rights Yazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record