Now showing items 1-10 of 3

  Computational fluid dynamics (3)
  Francis turbine (3)
  Francis türbini (3)
  Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (3)
  Akışın zamana bağlı etkileri (1)
  Boru içerisinde tasarım (1)
  Cavitation (1)
  Hill chart (1)
  Inline pipe design (1)
  Kavitasyon (1)