Now showing items 1-7 of 1

  Acoustic Streaming (1)
  Akustik etkiyle olusturulan ikinci mertebe girdaplar (1)
  Duran dalga (1)
  FCT (1)
  Forced convection heattransfer (1)
  Standing wave (1)
  Zorlanmıs tasınımlı ısı aktarımı (1)